HomeFestina Lente

„Festina Lente“ е основният ни модул. В него представяме поредица от видеа с бавни разговори, посветени на поети, писатели и теоретици на световната литература.

Res Publica Litteraria

Поредицата „Res Publica Litteraria“ е серия от видеа, в които щрихираме кратки портрети на разноредови автори, част от мрежата на световната литература.

Homo Archivarius

„Homo archivarius“ е дейност, свързана с ровенето по архивите, каталогизиране на паметовите следи и съставяне на историята на българската теория и филология.


Create your website with WordPress.com
Get started